Για να γνωρίσετε την ιστορία της Ρόδου, ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο:

http://likenoother.aegeanislands.gr

http://www.rhodes2021.eu/v1/