Για να γνωρίσετε την ιστορία της Ρόδου, ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο:

http://likenoother.aegeanislands.gr

http://www.rhodes2021.eu/v1/

 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
 

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ