Οι περιλήψεις θα γίνονται δεκτές στα θέματα που περιγράφονται και περιλαμβάνονται στο σκοπό του Συμποσίου. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις  στα Ελληνικά ή Αγγλικά και να υποβληθούν έως  30 Ιουλίου 2018. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι σαφείς, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα θα περιγραφούν στο Συμπόσιο.

 

Προφορικές ανακοινώσεις

Όλες οι παρουσιάσεις πρέπει να είναι σε PowerPoint. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρνουν τις παρουσιάσεις τους σε USB στικ.

Ο χρόνος της παρουσίασης είναι 12 λεπτά, και 2-3 λεπτά στο τέλος για τις ερωτήσεις. Ο χρόνος παρουσίασης θα είναι αυστηρά 12 λεπτά.

Καλό θα ήταν να έχετε έναν πρόλογο για το θέμα της παρουσίασής σας, καθώς επίσης να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά σας.

 

Αφίσες

Οι αφίσες θα χωριστούν ανά θέμα, αντίστοιχα με τις προφορικές παρουσιάσεις. Κάθε αφίσα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις διαστάσεις 96 Χ 160 cm (πλάτος Χ ύψος). Και θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν από 2 μέτρα μακριά.

Συστάσεις για την μορφή και το περιεχόμενο: Η αφίσα σας να είναι σαφής. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Τίτλος, συγγραφείς, συνεργασία, μέθοδοι, αποτελέσματα, συμπεράσματα, σύντομες αναφορές, ευχαριστίες. Οι προτάσεις στην αφίσα να είναι άμεσες και απλές.

 

Η γλώσσα του Συμποσίου θα είναι Αγγλική ή Ελληνική.

 

 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
 

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ