1.  Γεωπολιτική

     (Διεθνείς σχέσεις, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία)

2.  Αιγαίο Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

     (Επικοινωνία, Μεταφορές, Βιομηχανία, Τουρισμός, Ναυτιλία)

3.  Γεωλογική και Περιβαλλοντική Εξέλιξη

     (Συμπεριλαμβάνει:Γεωγραφία, Ηφαιστειολογία, Φυσικές Καταστροφές, Ωκεανογραφία, Οικολογία)

4.  Πολιτιστική Εξέλιξη

     (Συμπεριλαμβάνει: Αρχαιολογία, Ιστορία, Τέχνες, Αρχιτεκτονική)

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
 

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ